T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 
 Bulunduğunuz Yer: Haberler  >>   Kaymakamlıklardan Haberler / Haber Paylaşma

  SYDV Mayıs 2014 Personel Alımı
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

EREĞLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFINA

PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN

ÖNEMLİ >>>> Evraklarını belirtilen günlerde teslim etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İş Başvuru Formu İndir.

Personel Alımı BAŞVURU  Koşullarını Öğrenmek İçin Tıklayın !


SYDV Personel Alımına ÖN BAŞVUR İçin Tıklayın !


KONYA İLİ EREĞLİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALIM İLANI

Konya İli Ereğli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen "Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dâhilinde (3) ADET SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ işe alınacaktır.

I- PERSONEL ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR;

Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.

8) 2012 - 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan

almış olmak.

9) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü

bulunmamak.

10) İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

11 ) İşe alınacak personel için iki ay deneme süresi olacaktır.

12 ) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak

13 ) İkamet şartı: Konya Ereğli ilçemizde ilan tarihi itibariyle son 1 yıldır ikamet ediyor olmak

14 ) Bilgisayar Bilgisi Şartı: Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak(mezun olduğu okuldan bilgisayar dersi aldığını belgelendirmesi geçerli olacak). İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b.) kullanıyor olmak.              

II-MÜLAKAT AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

a)      Sözleşmeli personel iş talep formu (Vakıftan temin edilecektir)

b)     Özgeçmişi

c)      İkametgah Belgesi (son 1 yıldır Konya Ereğli'de  ikamet ettiği belirlenecek)

d)     Bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti

e)      (TC kimlik numaralı) Nüfus Cüzdanının tasdikli bir fotokopisi

f)       2012 veya 2013 yılı KPSS Sınav sonuç belgesi

g)      2 Adet vesikalık fotoğraf(İşe alım kararından sonra istenecektir).

h)     Adli sicil kayıt belgesi

i)  Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir).

j)       Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi

k)     Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

l)        Sahip olduğu sertifikalar ve ehliyet fotokopisi

m)   Bilgisayar sertifikası veya mezun olduğu okuldan bilgisayar dersi aldığına dair belge

 III_BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN  BİLGİLER

1-      Başvuruda bulunacak adayların , 02/05/2014 tarihinden 16/05 /2014 tarihi mesai saati bitimine kadar www.Sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

     2- Başvurular sonucu Sözleşmeli Personel işi için başvuranların  ilanda sayılan belgeleri 20/05/2014  Salı günü mesai bitimine kadar KONYA EREĞLİ İLÇESİ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı Selçuklu Mahallesi Akkonak Sokak No:1 Ereğli/Konya adresine şahsen teslim edeceklerdir.

   3-Başvuru süresi sonunda kurumumuza  teslim edilen belgelerin incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

   4-Yapılan incelemede şartları taşıdığı tespit edilenlerden KPSS P3 puan türüne göre en

yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilk 15 aday (15. adayla aynı puana sahip olan

adaylar da) mülakata davet edileceklerdir. Mülakata davet edilecek  adayların isimleri

20/05/2014 Salı  günü mesai bitimini müteakiben ilan edilecektir.

5- Mülakat esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen

adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem

yapılacaktır.

Mülakat Tarihi:27.05.2014 (Salı)

Mülakat Başlangıç Saati:10:00

Mülakat yeri: Hükümet Konağı Selçuklu Mahallesi Akkonak Sokak No:1 Ereğli/KonyaKONYA İLİ EREĞLİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALIM İLANI

 

Konya İli Ereğli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen "Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde (1) ADET BÜRO  GÖREVLİSİ işe alınacaktır.

 I- PERSONEL ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR;

 Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

 3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

 4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 7) Bölüm şartı aranmaktadır: 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının;  İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi, İktisat, İşletme, Kamu, Çalışma Ekonomisi, Muhasebe, Maliye bölümleri mezunu olmak

8) Muhasebesi bilgisi ve tecrübesi  olması tercih sebebi olacaktır.

 9) 2012 - 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan

almış olmak.

 10) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü

bulunmamak.

 11) İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

 12 ) İşe alınacak personel için iki ay deneme süresi olacaktır.

 13 ) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak

 14 ) İkamet şartı:Konya  Ereğli ilçemizde ilan tarihi itibariyle son 1 yıldır ikamet ediyor olmak

 15 ) Bilgisayar Bilgisi Şartı: Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak. (mezun olduğu okuldan bilgisayar dersi aldığını belgelendirmesi geçerli olacak) İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b.) kullanıyor olmak.   

 II-MÜLAKAT AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

 a)      Sözleşmeli personel iş talep formu (Vakıftan temin edilecektir)

b)     Özgeçmişi

c)      İkametgah Belgesi (son 1 yıldır Konya Ereğli'de  ikamet ettiği belirlenecek)

d)     Bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti

e)      (TC kimlik numaralı) Nüfus Cüzdanının tasdikli bir fotokopisi

f)       2012 veya 2013 yılı KPSS Sınav sonuç belgesi

g)      2 Adet vesikalık fotoğraf(İşe alım kararından sonra istenecektir).

h)     Adli sicil kayıt belgesi

i)        Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir).

j)       Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi

k)     Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

l)        Sahip olduğu sertifikalar ve ehliyet fotokopisi

m)   Bilgisayar sertifikası veya mezun olduğu okuldan bilgisayar dersi aldığına dair belge

 III_BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN  BİLGİLER

 1 -Başvuruda bulunacak adayların , 02/05/2014 tarihinden 16/05 /2014 tarihi mesai saati bitimine kadar www.Sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 2-Başvurular sonucu Sözleşmeli Personel işi için başvuranların  ilanda sayılan belgeleri 20/05/2014 Salı  günü mesai bitimine kadar KONYA EREĞLİ İLÇESİ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı Selçuklu Mahallesi Akkonak Sokak No:1 Ereğli/Konya adresine şahsen teslim edeceklerdir.

 3-Başvuru süresi sonunda kurumumuza  teslim edilen belgelerin incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 4-Yapılan incelemede şartları taşıdığı tespit edilenlerden KPSS P3 puan türüne göre enyüksek puana sahip adaydan başlanarak ilk 5 aday (5. adayla aynı puana sahip olanadaylar da) mülakata davet edileceklerdir. Mülakata davet edilecek  adayların isimleri 20/05/2014 Salı   günü mesai bitimini müteakiben ilan edilecektir.

5- Mülakat esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Mülakat Tarihi:27.05.2014 (Salı)

Mülakat Başlangıç Saati:10:00

Mülakat yeri: Hükümet Konağı Selçuklu Mahallesi Akkonak Sokak No:1 Ereğli/Konya

İrtibat Tel: 712 61 74Bu içerik toplam 234.329 kez gösterildi, Site toplam 530.626 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 8 kişi geziyor.

Copyright © 2010 T.C. EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI Her Hakkı Saklıdır.
Tel: ( 0 332 ) 713 32 36 Faks: ( 0 332 ) 712 64 47 Web Tasarım ve Programlama www.konya-eregli.gov.tr